I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjerningen og forenkle regelverk for næringsdrivende som allerede er registrert for mva (for andre næringer). Det vil si at de slipper å søke om registrering for frivillig utleie.  Dagens regler gjør at mange går i “fella” …

Frivillig registrering MVA utleiebygg–foreslått endret Read more »