Hvis du leverer årsregnskapet for sent, påløper det et forsinkelsesgebyr som kan bli opptil 66 404 kroner. Dette gebyret øker i forhold til hvor lang forsinkelsen blir. La oss se nærmere på detaljene: Husk at styret, eventuelt deltakerne eller daglig leder, har ansvaret for å …

Årsregnskapet – Hva koster det å levere for sent ? Read more »