I følge statistisk sentralbyrå ble det opprettet 13 293 nye foretak. Dette er en øke på 3,2% i forhold til samme periode i fjor.  De 13 293 nyetableringene er fordelt som følger : Aksjeselskap (AS)                                   5 126 Enkeltpersonforetak                               7 609 …

Det ble etablert 13 293 nye foretak 3kv 2013 Read more »

Artikkel av: advokat Sigrid Nysted, Bing Hodneland advokatselskap i Bing Hodneland advokatselskap DA.   Aksjonærminoritetens rett til innsyn i eget selskap er underlagt betydelige begrensninger. Ledelsen bør imidlertid vurdere å tilgodese aksjonærenes informasjonsbehov i større grad enn hva som følger …

Aksjonærers innsynsrett i eget selskap Read more »