Stifte Aksjeselskap eller NUF

For noen år siden var NUF en veldig populær selskapsform. Dette hadde sammenheng med at det var strenge krav til aksjeselskap med tanke på oppstarts kapital (100 000 kr) + etableringskostnader, samt krav om styremedlemmer, varamedlemmer med mer.

NUF var “befriende” enkelt – det holdt som regel med 1£ i aksjekapital, og en kunne sitte som enestyre. Dette førte til et skred av nyetableringer med selskapsformen, og mange av dem var dessverre ikke helt seriøse, slik at NUF nå i dag har en “negativ klang” rundt seg.

Forenklinger gjort i aksjeloven den siste tiden har gjort at aksjeselskap igjen er i vinden, og antall nyetablerte NUF’er har rast.

Aksjeselskap kan i dag stiftes med 30 000 i aksjekapital (hvor kostnadene til stiftelse kan trekkes fra), fritak for revisjonsplikt dersom omsetningen holder seg under 5 millioner (og balansen ikke er for stor). De siste forenklingene som tredde i kraft sommeren 2013 gjør at det ikke lenger er krav til varamedlem, slik at det er fullt ut mulig å sitte som enestyre i sitt eget aksjeselskap.  Om du allikevel ønsker å ha flere styremedlemmer, er det nå mulig og selv velge hvordan styremøtene skal avholdes (f.eks. via epost/telefon).

NUF har de samme kravene med tanke på regnskap og revisjon som et aksjeselskap, i tillegg har de også krav i fra “hjemlandet” som må oppfylles, og typisk tar forretningsføreren 1500-2500 i året for denne jobben.

Vi har lang erfaring med å stifte aksjeselskap, og dersom en registrerer selskapet elektronisk kan du ha et aksjeselskap allerede om en uke.

Ta kontakt dersom du ønsker å stifte aksjeselskap.