Hva er egentlig en revisor og hvorfor trenger vi dem?

Kort sagt er en revisor en uavhengig 3. part som kontrollerer regnskapet til selskaper og bekrefter at regnskapet oppfyller alle de lover og regler som er stilt for å drive virksomhet i Norge.

Hvorfor trenger vi revisorer?
Tenk deg at du for eksempel skal låne penger til en bedrift. Forsiktig som du er, ber du om å få se regnskapet for å sjekke om de er i stand til å betale tilbake lånet. Regnskapet viser flotte tall, men fordi regnskapet er laget av dem som vil låne penger er det jo normalt å bli litt usikker – «tenk om han har jukset med tallene for å få låne pengene mine?». Det er der revisor kommer inn. Revisor kontrollerer regnskapet og skriver ut en «garanti» (revisjonsberetning) på at regnskapet i all vesentlighet er korrekt.

Hvem trenger revisor?
Det er lovbestemt hvem som ha revisor. Alle aksjeselskap med omsetning over 5 millioner og stiftelser er lovpålagt til å ha en revisor. Videre så vil ansvarlige selskap (ANS, Personlig selskap) være pliktig dersom de i tillegg til omsetning over 5 millioner har eiendeler for 20 millioner eller mer enn 20 årsverk. I tillegg til lovpålagt revisjon, tilbyr som regel revisor sin ekspertise i form av følgende tjenester (listen ikke utfyllende):

– Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
– Stifte, avvikle, omstrukturere virksomhet
– Verdivurdering av virksomhet
– Generasjonsskifte
– Skatte– og avgiftsspørsmål

Dersom du har noen spørsmål om revisor eller revisjonsplikt, kan du besøke revisorforeningens hjemmeside, eller spørre meg her i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å gi et forståelig svar.