Årsregnskapet – Hva koster det å levere for sent ?

Hvis du leverer årsregnskapet for sent, påløper det et forsinkelsesgebyr som kan bli opptil 66 404 kroner. Dette gebyret øker i forhold til hvor lang forsinkelsen blir. La oss se nærmere på detaljene:

  • Frist for innsending: Alle innsendingspliktige virksomheter skal sende komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 31. juli. Det er viktig å overholde denne fristen for å unngå ekstra kostnader.
  • Rettelse av feil: Hvis årsregnskapet er sendt før fristen, får du 2 uker til å rette mangler eller feil uten å få forsinkelsesgebyr. Dette gjelder imidlertid ikke når årsregnskapet blir sendt etter fristen.

Husk at styret, eventuelt deltakerne eller daglig leder, har ansvaret for å sende årsregnskapet selv om det er avtalt at regnskapsfører eller revisor skal gjøre det. For mer informasjon og spørsmål om årsregnskap og forsinkelsesgebyr, kan du besøke Brønnøysundregistrene sin nettside.