Solberg vil styrke selvstendig næringsdrivendes rettigheter

Regjeringen skal gå igjennom de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende.

 

Under en debatt i stortinget 15.03.2016, sa Statsminister Erna Solberg at regjeringen vil gå gjennom vilkårene til selvstendig næringsdrivende.
Det er ønskelig at disse skal få bedre sosiale rettigheter. En arbeidstaker har 100% sykelønn fra første sykedag, en næringdrivende har kun 65% fra 17. dag. Det er også begrensninger i hvor mye næringsdrivende kan spare i pensjon (4%, mot arbeidstakers 8%).

Det blir spennende å se om regjeringen klarer å gjøre noe med dette, eller om det bare er tomme løfter.

1 Comment on “Solberg vil styrke selvstendig næringsdrivendes rettigheter

  1. I avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er det ikke inntatt ytterligere endringer som berører skatte- og avgiftsområdet, enn de forslag regjeringen kom med 11. mai. Dette innebærer at regjeringens forslag blir vedtatt.

    Derimot får altså selvstendig næringsdrivende glede av bedre rettigheter når det gjelder sykepenger. Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag. Sykepengene utgjør i dag 65 % av sykepengegrunnlaget, begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet. Fra 1. oktober økes sykepengene til 75 % av grunnlaget, men fortsatt begrenset oppad til 6 G.

    Les hele artikkelen hos Regnskap Norge
    https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skatte–og-avgiftsendringer-i-revidert-statsbudsjett/

Legg igjen en kommentar