Årregnskapet må sendes elektronisk i fra 2015

Brønnøysundregistrene logo

 

 

 Brønnøysundregistrene publiserte følgende pressemelding 10. desember 2014

Fra 1. januar må du sende årsregnskapet via Altinn

Fra årsskiftet kan du ikke sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret i posten.

I 2014 mottok Regnskapsregisteret i overkant av 44 000 årsregnskap i posten. Disse enhetene må fra neste år benytte altinn.no for å sende inn årsregnskapet. Om lag 260 000 årsregnskap er sendt til Regnskapsregisteret via Altinn i år.

De som likevel sender årsregnskapet i posten neste år, vil få det i retur fra Regnskapsregisteret uten at det blir saksbehandlet. Indre selskap* må sende årsregnskapet på e-post, og de som har satt opp årsregnskapet etter internasjonal standard (IFRS) kan velge om de skal bruke altinn.no eller e-post.

*Indre selskap = Ikke-juridisk person, som ikke har organisasjonsnummer.

Kilder:

Pressevakt Brønnøysundregistrene: 75 00 77 00

For de som har regnskapsfører, vil ikke endringen få noe praktisk betydning – de fleste regnskapsførere har egne programmer for utarbeidelse av papirene, og disse programmene laster opp regnskapet rett til Altinn.  For de som fører selv, vil dette medføre at de enten må legge inn tallene manuelt på Altinn, eller gå til anskaffelse av et årsoppgjørsprogram (som da også kan laste opp ligningspapir).  Alternativet er å ta kontakt med en regnskapsfører. Det er fullt ut mulig å bokføre sitt eget regnskap gjennom året, og la en regnskapsfører ta seg av ligningspapirene og utarbeidelse/innsending av årsregnskap.

Ta kontakt dersom du ønsker bistand til ditt regnskap.

Legg igjen en kommentar