For sent innlevert regnskap

Dersom årsregnskapet til selskapet ikke er innlevert (og senere godkjent) innen fristen på 31. august, vil Brønnøysundregistrene begynne å kreve forsinkelsesgebyr av deg. Den første uka koster deg 860 kroner, og satsen øker ukentlig fram til pliktene er oppfyllt.

Gebyrsatsene (Oppdatert pr 19.10.2014)

Forsinkelsesgebyret kan løpe maksimalt i 26 uker. Det kan altså maksimalt koste deg nesten 45 000 kroner.

Satsene for forsinkelsesgebyret er:

De første åtte ukene: 860 kroner pr. uke, de neste ti ukene: 1 720 kroner pr. uke, og de siste åtte ukene: 2 580 kroner pr. uke. Gebyret ilegges for hele uker, regnet fra fristdatoen.

Forsinkelsesgebyret vil løpe inntil en av følgende stoppgrunner inntrer:

  • innsendingsplikten blir oppfylt
  • den regnskapspliktige blir endelig slettet i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret
  • den regnskapspliktige tas under konkursbehandling
  • den regnskapspliktige blir tvangsoppløst av tingretten (bare aktuelt for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, boligbyggelag og samvirkeforetak)
  • det har gått 26 uker siden gebyret ble ilagt
Diagrammet illustrerer gebyrutviklingen ved utgangen av hver måned.

image

Som du ser av informasjonen over (sakset i fra Brønnøysundregistrenes hjemmeside) vil det til slutt være 44 720 i skyldig gebyr for manglende innsending. Dersom regnskapet ikke er kommet etter 6 mnd, vil det kunne åpnes for tvangsavvikling av selskapet. Her må styremedleme være klar over at dersom selskapet ikke betaler gebyret, vil de selv bli holdt ansvarlig (så det at det er et askjeselskap vil ikke beskytte dem her)

Har du enda ikke levert inn regnskapet ditt og ønsker bistand? Ta kontakt, det er ingen grunn til å la gebyrene øke ytterligere.Jeg kan bistå både med bokføring, og utarbeide årsregnskap.