Aksjonærs innsynsrett i eget selskap

Som regnskapsfører/revisor opplever man ofte at aksjonærer ringer og ønsker informasjon om hvordan det går med selskapet, og ikke alle har like stor forståelse for at vi må påberope oss taushetsplikten. Minoritetsaksjonærer har ikke uten videre rett på å få ut informasjon av regnskapsførere og revisoren til selskapet. Ønsker de informasjon, må de gå veien om styret, som så presenterer informasjonen i rettt forum.

På Hegnar.no er det en liten artikkel som tar opp dette temaet.  Les hele artikkelen her:

– Å eie aksjer gir deg ingen automatisk rett til innsyn
Det er nærliggende å tro at enhver aksjonær har ubetinget rett til innsyn i eget selskap. Slik er det ikke.

Legg igjen en kommentar