Forenkler selvangivelsen for næringsdrivende

Det er først og fremst enkeltpersonsforetak og små AS som er målgruppen for disse forenklingene. Målgruppen er de som bruker papirskjemaer eller utfylling i Altinn i dag, og har forholdsvis enkle skatteforhold. Større bedrifter bruker som oftest fagsystemer som henter tall fra regnskapssystemet og sender utfylt selvangivelse via Altinn. Disse er ikke hovedmålgruppen for den nye selvangivelsen.

Målet i den nye selvangivelsen er også at man bare trenger å legge inn et tall en gang. I dag er det flere tall som må føres flere steder, og Skatteetaten opplever flere ganger at tallene kan være ført riktig et sted, men feil et annet sted.

– I fremtiden vil vi slippe dette. Dermed blir kvaliteten på selvangivelsen bedre, og vi kan bruke kontrolltid på andre og viktige områder, forteller skattedirektør Hans Christian Holte til Dine Penger. Det sparer også næringslivet for tid.

 

Les mer om saken på dine penger

Legg igjen en kommentar