Oppevaringsplikten er nå 5 år

Stortinget vedtok i begynnelsen av desember å halvere minstekravet til oppbevaringstid for regnskapsdokumenter.

Ikrafttredelsen har latt vente på seg, men fredag ble det vedtatt i statsråd at den nye bestemmelsen trer i kraft fra 1. februar.

 

Dine penger har en artikkel om emnet.

EDIT 03.02.2014  Overgangsregler gjør at oppbevaringstiden inntil videre i realiteten er 10 år fremdeles.  Les mer her.