Kategori: Tema

Solberg vil styrke selvstendig næringsdrivendes rettigheter

Regjeringen skal gå igjennom de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende.   Under en debatt i stortinget 15.03.2016, sa Statsminister Erna Solberg at regjeringen vil gå gjennom vilkårene til selvstendig næringsdrivende.Det er ønskelig at disse skal få bedre sosiale rettigheter. En

Når overfør banken pengene?

Dersom mottaker har bankkonto i samme bank, vil overføringen gå umiddelbart. Dersom mottakeren har bankkonto i en annen bank, så er det noen faste tider bankene gjør opp seg imellom og pengene overføres. Dersom det er viktig at mottaker får

Merket med: , ,

Hva er egentlig en revisor og hvorfor trenger vi dem?

Kort sagt er en revisor en uavhengig 3. part som kontrollerer regnskapet til selskaper og bekrefter at regnskapet oppfyller alle de lover og regler som er stilt for å drive virksomhet i Norge. Hvorfor trenger vi revisorer? Tenk deg at

Feriepenger og skatt

Hva er Feriepenger Feriepenger er lønn som du har opptjent året før, men som arbeidsgiver har holdt tilbake som følge av bestemmelsene i ferieloven. Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker

Merket med: , , , ,
Top