Kategori: skatt

Ny skattemelding i 2020

Endring i skattemeldingen De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding i 2020. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig. I 2020 kommer en ny skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Den nye

Stanser innkreving av tilleggsskatt

Siv Jensen skal nå la folk slippe å betale tilleggsskatt før klagebehandling eller søksmål er avsluttet. Finansminister Siv Jensen vil gjøre livet lettere for folk som har fått en ekstra skatteregning de protesterer på. Nå slipper de å betale baksmellen

Merket med: ,

Skattekalender 2016

Januar 2016 05. janA-melding for desember 15. janA-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling 20. janBoligsparing for ungdom (BSU) – frist for levering av likningsoppgaver 20. janGaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for levering

Merket med: ,

Skattekalender for næringsdrivende (alle frister)

Januar 2015 31. janAksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering 31. janLønns- og trekkoppgaver – frist for levering på diskett/CD 31. janLønns- og trekkoppgaver – frist for elektronisk levering 31. janAksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir 31. janBoligsameier – frist

Renter på lån fra selskap til aksjonær

1. Bakgrunn Det skatterettslige utgangspunktet er at alle disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal være i henhold til armlengdeprinsippet. Transaksjoner mellom selskap og aksjonær skal ved ligningen verdsettes tilsvarende disposisjoner mellom parter uten interessefellesskap.Lignings-ABC «Lån fra arbeidsgiver/eget selskap» har i

Frivillig registrering MVA utleiebygg–foreslått endret

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjerningen og forenkle regelverk for næringsdrivende som allerede er registrert for mva (for andre næringer). Det vil si at de slipper å søke om registrering for frivillig utleie.  Dagens regler gjør at mange går i “fella”

Merket med: , ,

Blogging er som oftest skattefri hobby

Per-Ole Hegdahl er skatteekspert og advokat i Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening. Han er klar på at de fleste blogger nok driver hobbyvirksomhet, og dermed ikke skal betale skatt. Skatt for storbloggere: Noen storbloggere som Therese Charlotte Margrethe Nielsen tjener mye

Merket med: ,

Fordelsbeskatning av yrkesbil

Regelverket for yrkesbil er ganske komplisert – noe som denne artikkelen får frem.  Her har revisor også benyttet feil beregningsmetode, noe som førte til at skattyteren har betalt 87 000 kroner i for mye skatt over de 2 siste årene.

Merket med:

Skatt ved salg av egen bolig

Gevinst ved salg av fast eiendom regnes i utgangspunktet som skattepliktig inntekt (både i og utenfor næring), og tap er fradragsberettiget. Det er imidlertid et unntak i skatteloven for salg av boligeiendom. Dersom en faller inn under unntaket vil en

Top