Kategori: Regnskap

Årregnskapet må sendes elektronisk i fra 2015

     Brønnøysundregistrene publiserte følgende pressemelding 10. desember 2014 Fra 1. januar må du sende årsregnskapet via Altinn Fra årsskiftet kan du ikke sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret i posten. I 2014 mottok Regnskapsregisteret i overkant av 44 000 årsregnskap i

Trenger du regnskapsfører ?

Trenger jeg regnskapsfører ?  Dette er spørsmålet mange grundere spør seg selv.  Ofte er det økonomiske hensyn som gjør at spørsmålet kommer frem, fordi kostnader til regnskapsfører vil komme på toppen av øvrige kostnader – og som regel er ikke

Merket med: ,

For sent innlevert regnskap

Dersom årsregnskapet til selskapet ikke er innlevert (og senere godkjent) innen fristen på 31. august, vil Brønnøysundregistrene begynne å kreve forsinkelsesgebyr av deg. Den første uka koster deg 860 kroner, og satsen øker ukentlig fram til pliktene er oppfyllt. Gebyrsatsene

Merket med: ,

Elektronisk innsending av årsregnskap

Fra 1. januar 2015 er det ikke lenger anledning til å innsende regnskap på papir til brønnøysund. Alle regnskap må da sendes inn elektronisk.  Dette innebærer imidlertid ikke at alle næringsdrivende må kjøpe dyr programvare for å sende inn regnskapene

Renter på lån fra selskap til aksjonær

1. Bakgrunn Det skatterettslige utgangspunktet er at alle disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal være i henhold til armlengdeprinsippet. Transaksjoner mellom selskap og aksjonær skal ved ligningen verdsettes tilsvarende disposisjoner mellom parter uten interessefellesskap.Lignings-ABC «Lån fra arbeidsgiver/eget selskap» har i

Oppevaringsplikten er nå 5 år

Stortinget vedtok i begynnelsen av desember å halvere minstekravet til oppbevaringstid for regnskapsdokumenter. Ikrafttredelsen har latt vente på seg, men fredag ble det vedtatt i statsråd at den nye bestemmelsen trer i kraft fra 1. februar.   Dine penger har

Top