I dagens digitale tidsalder har regnskapsføring utviklet seg betydelig. Med fremveksten av webbaserte og smarte regnskapssystemer, har samarbeidet mellom bedrifter og deres regnskapsførere blitt sømløst og enkelt. La oss se på noen av fordelene ved å bruke en regnskapsfører, spesielt …

Fordelene ved å bruke en regnskapsfører i den digitale tidsalderen Read more »

Hvis du leverer årsregnskapet for sent, påløper det et forsinkelsesgebyr som kan bli opptil 66 404 kroner. Dette gebyret øker i forhold til hvor lang forsinkelsen blir. La oss se nærmere på detaljene: Husk at styret, eventuelt deltakerne eller daglig leder, har ansvaret for å …

Årsregnskapet – Hva koster det å levere for sent ? Read more »

     Brønnøysundregistrene publiserte følgende pressemelding 10. desember 2014 Fra 1. januar må du sende årsregnskapet via Altinn Fra årsskiftet kan du ikke sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret i posten. I 2014 mottok Regnskapsregisteret i overkant av 44 000 årsregnskap i …

Årregnskapet må sendes elektronisk i fra 2015 Read more »

1. Bakgrunn Det skatterettslige utgangspunktet er at alle disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal være i henhold til armlengdeprinsippet. Transaksjoner mellom selskap og aksjonær skal ved ligningen verdsettes tilsvarende disposisjoner mellom parter uten interessefellesskap.Lignings-ABC «Lån fra arbeidsgiver/eget selskap» har i …

Renter på lån fra selskap til aksjonær Read more »