Kategori: Aksjeloven

Stifte Aksjeselskap eller NUF

For noen år siden var NUF en veldig populær selskapsform. Dette hadde sammenheng med at det var strenge krav til aksjeselskap med tanke på oppstarts kapital (100 000 kr) + etableringskostnader, samt krav om styremedlemmer, varamedlemmer med mer. NUF var

Merket med:

Aksjonærers innsynsrett i eget selskap

Artikkel av: advokat Sigrid Nysted, Bing Hodneland advokatselskap i Bing Hodneland advokatselskap DA.   Aksjonærminoritetens rett til innsyn i eget selskap er underlagt betydelige begrensninger. Ledelsen bør imidlertid vurdere å tilgodese aksjonærenes informasjonsbehov i større grad enn hva som følger

Merket med: ,

Endringer i aksjeloven fra og med 1. juli 2013

  Kun krav om åpningsbalanse ved nystiftelse av AS når aksjeinnskuddet gjøres opp med tingsinnskudd. Overkursfond fjernesog midler som i dag er på overkursfondet blir fri egenkapital. Alle AS kan ha styre med kun en person og det er ikke

Merket med: ,
Top