Artikkel av: advokat Sigrid Nysted, Bing Hodneland advokatselskap i Bing Hodneland advokatselskap DA.   Aksjonærminoritetens rett til innsyn i eget selskap er underlagt betydelige begrensninger. Ledelsen bør imidlertid vurdere å tilgodese aksjonærenes informasjonsbehov i større grad enn hva som følger …

Aksjonærers innsynsrett i eget selskap Read more »