Kategori: Aktuelt

Elektronisk innsending av årsregnskap

Fra 1. januar 2015 er det ikke lenger anledning til å innsende regnskap på papir til brønnøysund. Alle regnskap må da sendes inn elektronisk.  Dette innebærer imidlertid ikke at alle næringsdrivende må kjøpe dyr programvare for å sende inn regnskapene

Renter på lån fra selskap til aksjonær

1. Bakgrunn Det skatterettslige utgangspunktet er at alle disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal være i henhold til armlengdeprinsippet. Transaksjoner mellom selskap og aksjonær skal ved ligningen verdsettes tilsvarende disposisjoner mellom parter uten interessefellesskap.Lignings-ABC «Lån fra arbeidsgiver/eget selskap» har i

Frivillig registrering MVA utleiebygg–foreslått endret

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjerningen og forenkle regelverk for næringsdrivende som allerede er registrert for mva (for andre næringer). Det vil si at de slipper å søke om registrering for frivillig utleie.  Dagens regler gjør at mange går i “fella”

Merket med: , ,

Blogger du? Husk å ta med inntekten på selvangivelsen

Dine penger er igjen ute med en artikkel om bloggere og deres skatteplikt. – Har du tjent penger på bloggen og disse ikke er ført opp i selvangivelsen, bør du absolutt sette deg ned og lage en oppstilling. Det er

Aksjonærs innsynsrett i eget selskap

Som regnskapsfører/revisor opplever man ofte at aksjonærer ringer og ønsker informasjon om hvordan det går med selskapet, og ikke alle har like stor forståelse for at vi må påberope oss taushetsplikten. Minoritetsaksjonærer har ikke uten videre rett på å få

Forenkler selvangivelsen for næringsdrivende

Det er først og fremst enkeltpersonsforetak og små AS som er målgruppen for disse forenklingene. Målgruppen er de som bruker papirskjemaer eller utfylling i Altinn i dag, og har forholdsvis enkle skatteforhold. Større bedrifter bruker som oftest fagsystemer som henter

Redusert oppbevaringstid utsatt i ett år

Lovendringen om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon fra ti til fem år, som formelt trer i kraft fra 1. februar, får ingen reell betydning. «Overgangsregler» gitt i dag fastslår at all regnskapsdokumentasjon fortsatt må oppbevares i ti år. – Det som

Oppevaringsplikten er nå 5 år

Stortinget vedtok i begynnelsen av desember å halvere minstekravet til oppbevaringstid for regnskapsdokumenter. Ikrafttredelsen har latt vente på seg, men fredag ble det vedtatt i statsråd at den nye bestemmelsen trer i kraft fra 1. februar.   Dine penger har

Frilanser og regnskap

Jeg kom over en gammel artikkel som Dinside.no skrev tilbake i 2007. Jeg anbefaler frelansere til å skumme gjennom denne, den gir en liten pekepinn på hva en frilanser kan fradragsføre i regnskapet sitt.  (Dersom du er frilanser i Bergen

Fra 1. januar har kvinner rett på ammefri med lønn

1. januar 2014 trer lovendringen om ammefri i kraft. Den innebærer at kvinner har krav på fri med lønn for den tiden hun trenger til ammingen. Ordningen gir rett til inntil en time ammefri hver dag Les om denne og

Top